subject
world-languages, 10.10.2020 13:15

1. Sino ang nagsabi na, Lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip. Lahat ng tao ay may kakayahang makaunawa sa kabutihan.?A. Dr. Manuel Dy B. Max Scheler C. Santo Tomas de Aquino D. Robert Fulghum​

ansver
Answers: 1
Total questions: 14546050